0

Əlibaba Məmmədov — 85

-
0

“Çahargah” muğamının ifaçılıq variantları səs yazılarında və not nəşrlərində

-
0

“Mahur-hindi” muğamının ifaçılıq xüsusiyyətlərinə dair

-
0

Аzərbаycаn bəsтəkаrlаrının fоrtеpiаnо əsərlərində muğаm təfəkkürü

-
0

“Əhsən Şüştər” a capella xor əsərində muğamdan istifadə

-
0

Dədəm Qorqud – Əlihüseyn Dağlının əlyazmalarında

-
0

Xan Şuşinskinin mahnı yaradıcılığı

-
0

Xanəndəlik sənətinin inkişaf yollari haqqinda mülahizələr

-
0

Qanun aləti S.Abdullayevanin tədqiqatlarinda

-
0

Dördbucaq formalı balabanın layihəsi

-
0

Misir xalq çalğı alətləri

-
0

XX əsrdə Аzərbaycanda yaranmış musiqi üçlüyü

-
0

Fələk — Şərq xalqlarının inanclarında, poeziya və musiqisində

-