0

Muğam və aşıq sənətinə dair bəzi paralellər

-
0

Azərbaycan ifaçılıq sənətinin inkişafında şikəstələrin rolu

-
0

“Rəhab” muğamının ifaçılıq xüsusiyyətləri

-
0

“Şüştər” muğamının ustad ifaçıları

-
0

Ədilə Hüseynzadənin həyat və yaradıcılıq yolu

-
0

Üzeyir Hacıbəylinin Səməd Vurğunun şeirlərinə bəstələdiyi xor əsərləri

-
0

Aqşin Əlizadə yaradıcılığının formalaşması barədə bəzi mülahizələr

-
0

Xan Şuşinskinin həyat və yaradıcılığı haqqında

-
0

İslam Rzayevin Azərbaycan xanəndəlik sənətinin inkişafındakı rolu

-
0

Zurna musiqi alətində təkmilləşdirmə işi

-
0

Əhsən sənə, Əhsən!

-
0

Azərbaycan xalq çalğı alətləri ansamblının inkişafında Əhməd Bakıxanov və Əhsən Dadaşovun rolu

-
0

Şərqin 107 yaşlı operasının ilk Məcnunu

-
0

Интерпретация в джазе

-