0

Meyxana janrı – Azərbaycan qədim folklor nümunəsi

-
0

Arif Babayevin təsnif yaradıcılığı

-
0

Cəbrayıl rayonunda dini musiqi – mərsiyələr

-
0

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Bakı xanəndələrinin yaradıcılığına nəzər

-
0

“Çoban yaylağı” peşrovu

-
0

“Ər və arvad” operettası 100 il sonra səhnədə…

-
0

Некоторые онтологические аспекты музыкальной семиотики

-
0

Gənc ifaçının uğurları

-
0

Buşe şəhərindən gələn İran sədaları

-
0

Şirvanın Autentik Folklor nümunələri

-
0

AMK-da növbəti elmi seminar keçirilmişdir

-
0

Aqşin Əlizadənin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans

-
0

“Konservatoriya” elmi jurnalını artıq İnternetdə izləmək mümkündür

-
0

Azərbaycanda musiqi prodüsserliyinin səciyyəvi xüsusiyyətləri və problemləri

-
0

Azərbaycan xalq musiqisinin akustik xüsusiyyətlərinin tədqiqi yollarına dair

-
0

XX əsrin əvvəllərində “Rast” muğamının səs və not yazılarında “Bərdaşt” şöbəsi

-
0

“Əmiri” şöbəsinin muğamlarda yeri və rolu

-