Sənədlər:

 

 

Dissertasiyanın tərtibat qaydaları

Elmi məqalə necə olmalıdır?

Tezis nədir?

Annotasiya

Xülasə

Açar sözlər

Referat

Esse

Monoqrafiya

Bakalavr diplom işi

Magistr dissertasiyası

Fəlsəfə doktoru dissertasiyası

Elmlər doktoru dissertasiyası

Elmi terminlər lüğəti

Elmi standartlar : APA, Chicago, ГОСТ, GB7714, İSO 690, MLA, SİSTO2, Turabian

Elmi mühit: Academia.edu, Resarchgete.net,