Muğam aləmi” 6-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində keçirilən Elmi simpozium — Bakı, 20-22 iyun, 2023

Scientific Symposium held in the framework of “Space of Mugam” 6th International Music Festival — Baku, June 20-22, 2023