TƏSİSÇİ:

http://conservatory.edu.az/

Azərbaycan Milli Konservatoriyası

Azərbaycan Milli Konservatoriyası

 

ISSN 2522-1612 Online

ISSN 2518-7074 Print

“Konservatoriya” elmi jurnalı Azərbaycan Milli Konservatoriyasının Elmi Şurasının 26 dekabr 2008-ci il tarixli 7 saylı protokolu ilə təsdiq edilmiş, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində 17.12.2008-ci il tarixdə 2770 saylı Şəhadətnamə ilə qeydə alınmışdır.

http://www.aak.gov.az/index.html

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası

“Konservatoriya” elmi jurnalı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 30 aprel 2010-cu il tarixli iclasında (protokol № 10-R) “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısı”na salınmışdır və 2020-ci ilin yeni siyahısındadır. “Konservatoriya” elmi jurnalı ildə 4 dəfə (üç aydan bir) nəşr edilir. Dərgidə Azərbaycan, ingilis, türk, rus və başqa dillərdə məqalələr dərc olunur.

issn

«Konservatoriya» elmi jurnalı 2016-cı ildən etibarən Print və Online İSSN almışdır.

ROAD (Directory of open access scholarly resources)

ROAD (Directory of open access scholarly resources)

ROAD (Directory of open access scholarly resources)

«Konservatoriya» elmi jurnalının ROAD Elmi qaynaqların açıq əldə etmə resursu üçrə axtarış  sistemində qeydiyyatdadır.

Open Access

Open Accses

Public Library of Science (PLOS, İctimai elmi kitabxana)

“Konservatoriya” jurnalı elmi məqalələri internet saytında yerləşdirməklə açıq siyasət (Open Access) yeridir. Açıq istifadədə olan jurnal o deməkdir ki, bütün məqalələri ilə birlikdə hər istifadəçi üçün ödənişsiz və rahat əldə ediləndir. Bir şərtlə ki, əldə edilən informasiya qeyri kommersiya məqsədi ilə istifadə ediləcək. İstifadəçilər məqalələri oxuya, köçürə, paylaşa, kopyalaya, axtara və istinad edə bilərlər. Bu zaman istinad verərkən müəllifdən icazə almağa ehtiyac yoxdu. Redaksiyanın riayət etdiyi bu mövqe 2002-ci il Budapeşt açıq əldə etmə təşəbbüsü qaydalarına uyğundur.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

sis-logo

Scientific Indexing Service (SIS Scientific Group – Elmi indeksasiya xidmətləri) “Konservatoriya” jurnalı bu bazada 6129 nömrəsi altında qeydiyyatdadır. (Journal ID:6129 page 307). Bu bazada fərdi səhifəmiz.

%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86

2019-cu ildən etibarən “Konservatoriya” jurnalı РИНЦ (Российский Индекс Научного Цитирования) ilə müqavilə bağlamışdır. (Müqavilə 257-07/2019). “Konservatoriya” jurnalının 2016-cı ildən etibarən nömrələri elibrary.ru saytında yerləşdirilir. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının“Konservatoriya” jurnalının fərdi səhifəsi.