0

К вопросу этимологии ченга

-
0

Bir sıra musiqi alətlərinin bərpası və təkmilləşdirilməsinə dair (Kontr rübab, Kaman (yay), təkmilləşmiş Cəğanaq və Yatuqan)

-
0

Сходные открытые продольные флейты – казахский сыбызғы и башкирский ҡурай из тростника общность способа изготовления

-
0

Azərbaycan qarmonunun təkmilləşdirilməsinə dair

-
0

Ченг в типовой классификации арфообразных инструментов

-
0

История и хронология развития арфы

-
0

Домбыра –духовная ценность казахского народа (Сказание о домбре)

-
0

Bərpa olunmuş şedırğu

-
0

Balaban alətinin inkişafında ifaçıların rolu

-
0

Игра на казахском шаңқобызе и башкирском ҡумыҙе: историко-этнографические аспекты

-
0

Kamança alətinin tədrisində işləmə və köçürmələrin metodik və praktik əhəmiyyəti

-
0

Tar tədrisinin bəzi məsələləri

-
0

Dünya xalqlarının musiqi mədəniyyətində Tənbur aləti və onun növləri

-
0

“Əsrlərin sədası» ansamblı və bərpa olunmuş ruhəfza

-
0

Qədim çalğı aləti – ruhəfza

-
0

Bəşər tarixində çənglə bağlı ən qədim qaynaq Azərbaycandadır

-
0

Saz musiqi aləti üzərində aparılmış ilkin təkmilləşdirmə işləri

-
0

Balaban aləti və Ələkbər Əsgərovun işləmələri

-
0

Üzeyir Hacıbəylinin qarmon sənətinə münasibəti

-
0

Təkmilləşmiş qolça qopuz və yaylı qopuz

-