0

Türk xalqlarının milli-mənəvi dəyərləri sırasında ozanlıq anlayışı

-
0

“Ürfani» aşıq havalarının variantlarına dair

-
0

Şamaxıda etnomuzikoloji ekspedisiya

-
0

Aşıq Hüseyn Şəmkirlinin “Reyhan” dastanının yeni ədəbi-musiqili nəşri haqqında

-
0

“Çoban yaylağı” peşrovu

-
0

Aşıq musiqisi bəstəkar yaradıcılığında

-
0

Saz sənətinin Azərbaycan sufizmindəki yeri və mövqeyi

-
0

Borçalı mühitində sazın köklənməsinin özünəməxsus xüsusiyyətləri

-
0

Zərbi muğamların ifası barədə

-
0

“Güllü qafiyə” aşıq və xanəndə ifaçılığında

-
0

Azərbaycan ifaçılıq sənətinin inkişafında şikəstələrin rolu

-