0

“Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri” II Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materiallarının elektron versiyası

-
0

Üzeyir Hacıbəylinin elmi sistemi əsasında milli məqam təfəkkürünün inkişaf proqramı

-
0

Cavanşir Quliyevin “Oğuznamə” baletində intonasiya dramaturgiyasi

-
0

Nizami Gəncəvinin əsərləri Orta əsr çalğı alətləri haqqında əsas mənbə kimi

-
0

Müasir tələbələrin musiqi-pedaqoji hazırlığı

-
0

V Beynəlxalq Muğam Müsabiqəsi: nəticələr, düşüncələr…

-
0

Elnarə Dadaşovanın “Səda” əsərində milli üslubun təzahür prinsipləri

-
0

Qadın adları daşıyan xalq mahnılarında obrazın bədii səciyyəsi

-
0

Music Traditions in a Globalizing World

-
0

Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri

-
0

Музыкальные традиции в глобализирующемся мире

-
0

Aqşin Əlizadənin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans keçiriləcək

-
0

Gənc ifaçının uğuru

-
0

AMEA-da “Füzuli dünyası” mövzusunda lektoriya keçirildi

-
0

Qəbələnin toy musiqisi

-
0

Şəkidə musiqi-etnoqrafik ekspedisiyalar

-
0

Aşıq musiqisi bəstəkar yaradıcılığında

-
0

“Konservatoriya” jurnalının növbəti nömrəsi

-
0

Müəlliflərin  nəzərinə

-
0

“Konservatoriya”  jurnalının rəsmi veb səhifəsi hazırlanır

-