Ülkər HÜSEYNOVA

Sənətşünaslıq magistri (AMK),

Elmi rəhbər: Lalə Hüseynova,

Əməkdar incəsənət xadimi,

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor

E-mail: ulkerhuseynova2022@gmail.com

Məqalələr:

Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığı İzabella Abezqauzun tədqiqatlarında (2023-1)

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur