0

Nanay janrının tarixi-mifoloji qaynaqlarına dair

-
0

“Xan qızları” adlı Azərbaycan rəqs havasının ermənilər tərəfindən saxtalaşdırılması

-
0

Şamaxının musiqi tarixi və mədəni mənzərəsi elm xadimi Seyfəddin Qəniyevin tədqiqatlarında

-
0

Musiqişünas-alim Elxan Babayevin temperasiya məsələlərinə dair fikir və mülahizələri

-
0

Народные певцы и музыканты: Али Керимов

-
0

Şamaxıda etnomuzikoloji ekspedisiya

-
0

“Yallı” rəqslərinin not nəşrlərinin etnomusiqişünaslıq əhəmiyyəti

-
0

“Telli sazım” peşrovu

-
0

Qadın adları daşıyan xalq mahnılarında obrazın bədii səciyyəsi

-
0

Saxur etnik qrupunun folklor nümunələri Azərbaycan milli mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi

-
0

Çahargah məqamına əsaslanan xalq mahnılarının nəzəri tədqiqi

-
0

Cəbrayıl rayonunda dini musiqi-mərsiyələr

-
0

Şirvanın Autentik Folklor nümunələri

-
0

Qəbələnin toy musiqisi

-
0

Şəkidə musiqi-etnoqrafik ekspedisiyalar

-
0

Şamaxının ənənəvi musiqi mühiti

-
0

Qəbələ rayonu “Zopu-zopu” etnoqrafik folklor xalq kollektivi

-
0

Qarabağ bölgəsi həsir nəğmələrinin semantik xüsusiyyətləri

-
0

Türkiyənin İğdır bölgəsində Azərbaycan folklor musiqisinin araşdırılmasının aktuallığı məsələsi

-
0

Tarixi etnomusiqişünaslıq haqqında ilk böyük kitab

-