...
0

Çətin sənət yolunun gözəl bəhrələri

-
0

İmadəddin Nəsimi bu gün də bizimlədir

-
0

О некоторых аспектах музыкальной тюркологии

-
0

Tarzən Elçin Nağıyevin tədrisdə və ifaçılıqda zəngin töhfələri

-
0

Azərbaycan xanəndələrinin səsləri Almaniyada elmi tədqiqat obyektinə çevrildi

-
0

Şərq məqamlari və Şərq ritmləri

-
0

Gənc ifaçı Mədinə Şahgəldiyeva

-
0

Особенности звукового оформления одноактных балетных спектаклей

-
0

Şamaxıda etnomuzikoloji ekspedisiya

-
0

XX əsr avanqard pianizmin bəzi xüsusiyyətləri

-
0

“Çahargah” muğamının quruluşunda variantlıq məsələləri

-
0

История и хронология развития арфы

-
0

Tükənməz enerjili sənətkarımız

-
0

Siyavuş Kəriminin beynəlxalq musiqi layihələri

-
0

Siyavuş Kəriminin teatr tamaşalarına musiqisi

-
0

Siyavuş Kərimi — 65

-
0

Üzeyir Hacıbəylinin xalq mahnısına dair konseptual baxışları

-
0

“Yallı” rəqslərinin not nəşrlərinin etnomusiqişünaslıq əhəmiyyəti

-
0

Эволюция музыкальной записи: генезис и современность

-
0

Rəqqasə Aliyə Ramazanovanın professional ifaçılıq xüsusiyyətləri

-
0

Azərbaycan məqam sistemində rast məqamının qohumluq münasibətlərinə dair

-
0

Divani-musiqi

-
0

Ümumdünya Tailand konfransında

-
0

Muğam təhlili və terminologiyasının aktual məsələləri

-
0

«Humay» baletinin bədii konsepsiyasında leytmotiv sisteminin rolu

-
0

Aqşin Əlizadənin simfonik yaradıcılığında milli musiqidən istifadə prinsipləri

-
0

Növbəti dünya musiqi çələngi – Səmərqənddə

-
0

Qədim mədəni telləri bərpa edərək…

-
0

Жизнь посвященная искусству

-
0

Azərbaycan musiqişünasları Moskvada Qippius-2019 dinləmələrində

-
elgntwplk