...
0

Cəbrayıl rayonunda dini musiqi – mərsiyələr

-
0

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Bakı xanəndələrinin yaradıcılığına nəzər

-
0

“Çoban yaylağı” peşrovu

-
0

“Ər və arvad” operettası 100 il sonra səhnədə…

-
0

Некоторые онтологические аспекты музыкальной семиотики

-
0

Gənc ifaçının uğurları

-
0

Buşe şəhərindən gələn İran sədaları

-
0

“Konservatoriya” elmi jurnalını artıq İnternetdə izləmək mümkündür

-
0

Azərbaycanda musiqi prodüsserliyinin səciyyəvi xüsusiyyətləri və problemləri

-
0

Azərbaycan xalq musiqisinin akustik xüsusiyyətlərinin tədqiqi yollarına dair

-
0

XX əsrin əvvəllərində “Rast” muğamının səs və not yazılarında “Bərdaşt” şöbəsi

-
0

“Əmiri” şöbəsinin muğamlarda yeri və rolu

-
0

Aqşin Əlizadənin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans keçiriləcək

-
0

Gənc ifaçının uğuru

-
0

AMEA-da “Füzuli dünyası” mövzusunda lektoriya keçirildi

-
0

Qəbələnin toy musiqisi

-
0

Şəkidə musiqi-etnoqrafik ekspedisiyalar

-
0

Aşıq musiqisi bəstəkar yaradıcılığında

-
0

“Konservatoriya” jurnalının növbəti nömrəsi

-
0

Азербайджанские композиторы и литература

-
elgntwplk