...
0

Cavanşir Quliyevin “Oğuznamə” baletində intonasiya dramaturgiyasi

-
0

Cahangir Cahangirovun musiqi dünyası

-
0

Nəğmələrdə yaşayan ömür

-
0

Yeni informasiya texnologiyalarının əqli fəaliyyətin fəallaşmasında rolu

-
0

“Əsrlərin sədası» ansamblı və bərpa olunmuş ruhəfza

-
0

Siyavuş Kəriminin bəstəkarlıq fəaliyyətinə bir nəzər

-
0

“Muğam aləmi” V beynəlxalq muğam festivalı

-
0

Arif Babayev-80

-
0

Post-strukturalizmin kulturoloji paradiqmalarindan

-
0

Национальные черты в музыке балетов Азербайджанских композиторов

-
0

İfaçılıqdan alimliyə

-
0

Qədim çalğı aləti – ruhəfza

-
0

Ələfsər Rəhimovun muğam ifaları

-
0

İlk qadin vokalçi – Şövkət Məmmədova

-
0

Səid Rüstəmovun xalq çalğı alətləri orkestrində fəaliyyətinə dair

-
0

Azərbaycan rəqslərinin səhnə təcəssümü

-
0

Kiçik həcmli muğamların ümumi xasiyyətnaməsi

-
0

Маленькие музыкальные послы Узбекистана

-
0

Творческий путь композитора Фаика Суджаддинова

-
0

Saxur etnik qrupunun folklor nümunələri Azərbaycan milli mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi

-
elgntwplk