0

Muğam sənətində tar alətinin rolu və əhəmiyyəti

-
0

О некоторых особенностях музыкального языка Акшина Ализаде в балете «Вальс надежды»

-
0

İfaçılıqdan alimliyə

-
0

Ələfsər Rəhimovun muğam ifaları

-
0

İlk qadin vokalçi – Şövkət Məmmədova

-
0

Azərbaycan rəqslərinin səhnə təcəssümü

-
0

Azərbaycanda dirijor sənətinin inkişafında Cavanşir Cəfərovun rolu

-
0

Полистилистика дирижёрского управления

-
0

Gənc ifaçının uğuru

-
0

Qarabağ xanəndələri – Mənsum İbrahimov

-
0

Интерпретация произведений композиторов азербайджана на узбекских народных интструментах

-
0

Tar alətinin ölçü meyarları

-
0

Деятельность известного российского дирижёра М.Черняховского в Баку в начале XX века

-
0

Qanun üçün Azərbaycan xalq rəqs işləmələri

-
0

İfaçılıqda sənət “möhür”ü vurmuş kamança ustadı

-
0

Müasir pianoçu sənətinin problemlərinə dair

-
0

Dadaş Dadaşovun “Çinarənin sevinci” əsərinin forma və ifa xüsusiyyətləri

-
0

Müğənnilərin yetişib püxtələşməsində Əhsən Dadaşovun rolu

-
0

Azərbaycan bəstəkarlarının arfa ilə ansambl əsərləri

-
0

Gənc tarzənlərin müasir tar ifaçılıq sənətinin inkişafında rolu

-