TƏSİSÇİ:

Azərbaycan Milli Konservatoriyası

ISSN: 2518-7074 Print

ISSN: 2522-1612 Online

 

REDAKSİYA HEYƏTİ:

Siyavuş Kərimi

Rektor, xalq artisti, professor

Lalə Hüseynova

Elmi işlər üzrə prorektor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor

Malik Quliyev

Tədris işləri üzrə prorektor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor, əməkdar müəllim

Gülnaz Abdullazadə

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor, əməkdar incəsənət xadimi

Arif Babayev

Xalq artisti, professor

Zümrüd Dadaşzadə

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor, əməkdar incəsənət xadimi

Fərəh Əliyeva

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor

Ülkər Əliyeva
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor

Nazim Kazımov

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor, əməkdar incəsənət xadimi

Akif Quliyev

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor, əməkdar incəsənət xadimi

Rəna Məmmədova

AMEA-nın müxbir üzvü, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor

Abbasqulu Nəcəfzadə
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor

Fəttah Xalıqzadə

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor

 

EKSPERT ŞURASI

Sevil Fərhadova

Sənətşünaslıq doktoru, AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutu, professor

Səadət Abdullayeva

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor

Mahmudova Gülzar

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor

Ceyran Mahmudova

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor

Cəmilə Həsənova

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor

Musazadə Rafiq

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor, əməkdar müəllim

Məmmədağa Umudov

Əməkdarincəsənətxadimi, professor,

Kamilə Dadaşzadə

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Faiq Nağıyev

Bəstəkar,əməkdar incəsənət xadimi, dosent

Sərdar Fərəcov

Bəstəkar,əməkdar incəsənət xadimi

Firudin Qurbansoy

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Malik Mansurov

Əməkdar artist, dosent

Ramiz Əzizov

Əməkdar müəllim, dosent

Fəxrəddin Baxşəliyev

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

NÖMRƏNI HAZIRLADI:

 Baş redaktor

Lalə Hüseynova
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor

Məsul katib

Abbasqulu Nəcəfzadə
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor

Redaktorlar:

Ülkər Əliyeva
Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor

Gülnarə Manafova

Korrektorlar:

Fazilə Nəbiyeva

Aygül Səfixanova

Operator:

Gülnar Rzayeva

Dizayn:     

Gülnarə Rəfiq

Flora Əliyeva

Naşir:

Ceyhun Əliyev

Texniki redaktor:

Ülvi Arif

 

Saytın administratoru:

Gülnarə Manafova