0

Azərbaycan simli musiqi alətlərinin quruluş elementləri xalça ornamentlərində

-
0

Muğam sənətində tar alətinin rolu və əhəmiyyəti

-
0

Pikə Axundova – daim axtarışda olan bəstəkar

-
0

Cəfər Cabbarlının bəstələdiyi “on dördü” rəqsinin tarixçəsi

-
0

“Xocəstə” və “şikəsteyi-fars” muğam şöbələrinin fərqi

-
0

Hacı Xanməmmədovun mahnı yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri

-
0

BİR YAŞ. Üzeyir Hacıbəyli “Azərbaycan”, 28 may, 1919-cu il

-
0

Azərbaycan xalq cumhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş elmi seminar

-
0

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti — 100

-
0

Azərbaycan musiqisinin inkişafinda Heydər Əliyev mərhələsi

-
0

О некоторых особенностях музыкального языка Акшина Ализаде в балете «Вальс надежды»

-
0

Balaban alətinin inkişafında ifaçıların rolu

-
0

Особенности структурной организации вокальных миниатюр цикла «Dəniz, göy, məhəbbət» Севды Ибрагимовой

-
0

Игра на казахском шаңқобызе и башкирском ҡумыҙе: историко-этнографические аспекты

-
0

Kamança alətinin tədrisində işləmə və köçürmələrin metodik və praktik əhəmiyyəti

-
0

Cahangir Cahangirovun musiqi dünyası

-
0

Nəğmələrdə yaşayan ömür

-
0

Yeni informasiya texnologiyalarının əqli fəaliyyətin fəallaşmasında rolu

-
0

“Əsrlərin sədası» ansamblı və bərpa olunmuş ruhəfza

-
0

Siyavuş Kəriminin bəstəkarlıq fəaliyyətinə bir nəzər

-