AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” 2022 №3 (56)

Fazilə NƏBİYEVA

AMK-nın “Milli musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi”

elmi-tədqiqat laboratoriyasının baş elmi işçisi,

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

E-mail: nebiyeva.fazile@mail.ru

UOT: 786/789

 

TANINMIŞ VİOLİNOÇU ARİF MANAFLININ AZƏRBAYCAN

VƏ TÜRKİYƏ MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTİNİN İNKİŞAFINDA ROLU

 

Xülasə: Məqalədə tanınmış violin ifaçısı Arif Manaflının Azərbaycan və Türkiyə mu­siqi mədəniyyətinin inkişafındakı rolundan bəhs edilir. Onun həyat yoluna dair əsas məqamlara nəzər yetirilir, yaradıcılıq portretinin fərdi üslub cizgiləri sa­da­la­nır. Müəllif oxucuların diqqətini virtuoz musiqiçinin iki istiqamətdə inkişaf et­di­ri­lən ifaçılıq fəaliyyətinə yönəldir. A.Manaflının gənc violinoçular nəslinin tər­bi­yə­sində müstəsna əhəmiyyətini qeyd edir. Həmçinin, istedadlı ifaçının Türkiyə Cüm­huriyyətində Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılıq irsi ilə yanaşı xalq musi­qisi nümunələrinin də təbliğində rolunu ön plana çəkir.

Açar sözlər: A.Manaflı, virtuoz violinoçu, sənətkarın yaradıcılıq portreti, fərdi ifaçılıq üslubu, Azərbaycan bəstəkarları

endir   PDF

ƏDƏBİYYAT:

 1. Davud Qədimov. İtalyan skripkası çalacaqdır. / “Bakı” qəzeti, 29 aprel, 1986-cı il.
 2. Скрипачи! Играйте! URL: http://intoclassics.net/news/2017-11-14-44025
 3. Дискография. URL:https://www.discogs.com/ru/artist/5014880-%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%BB%D1%8B
 4. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistlərinin siyahısı. URL: https://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan_Respublikas%C4%B1n%C4%B1n_%C9%99m%C9%99kdar_artistl%C9%99rinin_siyah%C4%B1s%C4%B1
 5. Fazilə Nəbiyeva. Sehirli səslərlə başlanan yaradıcılıq yolu. / www sherg.az URL:https://sherg.az/medeniyyet/212463
 6. Fazilə Nəbiyeva. Musiqi karvanının yorulmaz sarvanı. / “525-ci qəzet”, s. 14. URL:https://525.az/news/207843-musiqi-karvaninin-yorulmaz-sarvani
 7. Скрипач Манафлы с концертом в филармонии играет на скрипке Гварнери. URL:https://www.baku.ru/pht-view.php?nd=0&id=81764&gl=0&load_id=&v=l
 8. Произведения азербайджанских композиторов прозвучали в Катаре. URL:https://www.trend.az/life/interesting/1148238.html
 9. Кара Караев. Соната для скр. и ф-но. — 4. Fantasia. Andante URL: https://mp3.pm/song/82294777/Arif_Manafly_skr._Farhad_Badalbejli_fp._-_Kara_Karaev._Sonata_dlya_skr._i_f-no._-_4._Fantasia._A/
 10. Arif Manaflı Kara Karayev Sonat No 1 URL: https://www.youtube.com/watch?v=XPx7P56P0Fw
 11. Afgan Salayev — Kara Karayev-Vals URL: https://www.youtube.com/watch?v=7yYO_ZeNlIA
 12. Kara Karaev Violin: Arif Manafli URL: https://www.youtube.com/watch?v= XdGKNVQJdes
 13. Kara Karaev Violin: Arif Manafli URL:https://youtu.be/R7LCFxM7wW8
 14. Arif Manaflı — Aldonsa URL:https://youtu.be/dzts96yuAHY
 15. Arif Manaflı Aşk Dansı Fikret Amirof URL:https://www.youtube.com/watch?v=NKlcu-QuBgo
 16. Albinoni Adagio URL:https://www.youtube.com/watch?v=XLYgTQAd22w
 17. Sarasate Zigeunerweisen Violin: Arif Manafli URL:https://www.youtube.com/ watch? v=_ jAZSW7SJFw
 18. S.Bach Air Violin: Arif Manafli URL:https://www.youtube.com/watch?v=cu8WHvN9xsg
 19. Afgan Salayev- J.S.Bach suite H-moll Trio URL:https://www.youtube.com/watch?v=EkJkyYT4114
 20. Kreisler Prelude Violin: Arif Manafli URL:https://www.youtube.com/watch?v=wTkWf7iuGTk
 21. Arif Manaflı Wieniawski Polonaise No 1 in D URL:https://www.youtube.com/watch?v=qSFgWu8FRy8
 22. Arif Manaflı -Sevda İbrahimova ‘Suit’ URL:https://www.youtube.com/watch?v=I0Kh49DXLsc
 23. Saint Saens Havanaise URL:https://www.youtube.com/watch?v=E7VqbfVUgrU
 24. Arif Manaflı Sibelius Nocturne Op 51 No 3 URL:https://www.youtube.com/watch?v=r4CmBwvaI_w
 25. Arif Manaflı — Azer Rızayef Keman Konçertosu URL:https://www.youtube.com/watch?v=fgiWrie54oo&t=5s
 26. URL: https://www.youtube.com/watch?v=fgiWrie54oo
 27. Azer Rzayev — Violin Sonata (I. Allegretto) URL: https://www.youtube.com/ watch?v=beqFMQfYm9Y&list=PLty9Datple1nlpnYmGerAnEPcGRuQc0GURL: URL: https://www.youtube.com/watch?v=beqFMQfYm9Y
 28. Arif Manaflı — İlyas Mirzoyev Keman Konçertosu URL: https://www.youtube.com/watch?v=WOhR3DXkB7w
 29. ARİF MANAFLI. URL: https://debis.deu.edu.tr/akademiktr/ index.php?cat=3 &akod=19950540
 30. ADNAN SAYGUN’DA MÜZİK DOLU GÜNLER. URL: https://www.izmir.bel.tr/tr/Haberler/adnan-saygunda-muzik-dolu-gunler/6225/156
 31. BODRUM BELEDİYESİ ODA ORKESTRASI’NIN MAYIS KONSERİ YAPILDI. URL: https://bodrum.bel.tr/haber_arsiv.php?id=4574/BODRUM_ BELEDIYESI_ODA_ORKESTRASI %E2%80%99NIN_MAYIS_KONSERI_YAPILDI
 32. Bodrum Belediyesi Klasik Müzik Topluluğu İlk Konserini Verdi. URL: https://www.mynet.com/bodrum-belediyesi-klasik-muzik-toplulugu-ilk-konserini-verdi-180101145025
 33. Bodrum?da Muhteşem Bir Müzik Şöleni. URL: https:// www.bodrumgundem.com/2013/11/10/bodrumda-muhtesem-bir-muzik-soleni/
 34. Bodrum Belediyesi Oda Orkestrasından 2. konser. URL:https://www.haberler.com/yerel/bodrum-belediyesi-oda-orkestrasi-ndan-2-konser-5403162-haberi/
 35. Bodrum?da Klasik Müzik Şöleni Başlıyor. URL:https://www.bodrumgundem.com/2013/11/06/bodrumda-klasik-muzik-soleni-basliyor/
 36. Bodrum’da Klasik Müzik Rüzgarı. URL:https://www.bodrumgundem.com/2013/12/17/bodrumda-klasik-muzik-ruzgari/
 37. Bodrum Belediyesi Oda Orkestrası URL:https://www.youtube.com/watch?v=075KdRGOhjE&t=1612s
 38. Azad Alizade-Obvilion-Bodrum Kalesi-Nayil Kabak URL:https://www.youtube.com/watch?v=SpndAuKWuxA
 39. BODRUM ODA ORKESTRASINDAN KONSER URL:https://www.youtube.com/watch?v=VV0oZjYiT7o
 40. SAMANYOLU-Bodrum Belediyesi ODA ORKESTRASI-Nayil Kabak URL:https://www.youtube.com/watch?v=27t9rjHqFNI
 41. Bodrum Belediyesi ODA ORKESTRASI-Şeniz ÇİMEN-Nayil Kabak URL:https://www.youtube.com/watch?v=70PeQEeYjo8
 42. Bodrum Bel.Oda Orkst-Nejad Beğde-Nayil Kabak URL:https://www.youtube.com/watch?v=Y3AvoyUUnC0
 43. Bodrum B.Oda Orkesrtası-On The Beautifül Blue Danube-j.Starauss-Nayil Kabak URL:https://www.youtube.com/watch?v=F13aKwz6Nn8
 44. Bodrum B. ODA ORKESTRASI- Hungarian Dances No.1 Johennes Brahms-Nayil Kabak URL:https://www.youtube.com/watch?v=8SPozFPKIos
 45. Çökertme-Neyzen ERCAN IRMAK-Bodrum Bel- oda orks—Nayil Kabak URL:https://www.youtube.com/watch?v=B5IqDPKTCrE
 46. Ah Bir Ateş Ver-Bodrum Belediyesi Oda Orkst-Nayil Kabak URL:https://www.youtube.com/watch?v=DdDSlw3YL0g
 47. Yüksek Yüksek Tepelere-Bodrum Bel-Oda Orks-Nayil Kabak URL:https://www.youtube.com/watch?v=K18nln7pfDI
 48. Keman ve piyano resitali beğenildi. 15.04.2010. URL:https://www.yeniasir.com.tr/hayatinicinden/2010/04/15/keman_ve_piyano_resitali_begenildi
 49. Keman ve Piyano Resitali. URL: https://www.izmir.com.tr/Pages/Art/ConcertDetail.aspx?concertid=2280
 50. Dokuz Eylül Orkestrası Yılın son konserini Verdi. URL: https:// www.hurriyet.com.tr/ege/dokuz-eylul-orkestrasi-yilin-son-konserini-verdi-27745540
 51. Bodrum B.Oda Orkesrtası-On The Beautifül Blue Danube-j.Starauss-Nayil Kabak URL:https://www.youtube.com/watch?v=F13aKwz6Nn8
 52. Bodrum B. ODA ORKESTRASI- Hungarian Dances No.1 Johennes Brahms-Nayil Kabak URL:https://www.youtube.com/watch?v=8SPozFPKIos
 53. İZMİR DEVLET SENFONİ ORKESTRASI ARŞİV ŞEF — NACİ ÖZGÜÇ SOLİST ARİF MANAFLI – 10 URL:https://www.youtube.com/watch?v=Q873DIWN0G0
 54. Ercan Irmak Bodrum Klasik Müzik Konserinde URL: https://www.youtube.com/ watch?v=o6TsW8bHy8M&list=TLPQMjcxMDIwMjK_2eF9olEVEg&index=6
 55. Arif MANAFLI/ Asli GEDİKLİ, Sonata for Violin and Piano «Yurdumdan Görüntüler»/ GEDIKLI URL:https://www.youtube.com/watch?v=aoDgA6oHovo
 56. AYDIN ÖZDEN KARAYAZI- Soma Maden Şehitleri Anısına Orkestra Versiyonu URL:https://www.youtube.com/watch?v=3ihmYrM0-Gk URL:https://www.youtube.com/watch?v=64Z8fIb_nq4
 57. Özden. “Söz bitdi”. URL:https://www.youtube.com/watch?v=gMwtbd-SvZM&t=734s57 .Bir Ateş Ver-Bodrum Belediyesi Oda Orkst-Nayil Kabak URL:https://www.youtube.com/watch?v=DdDSlw3YL0g
 58. FIRAT-Neyzen ERCAN IRMAK-Nayil Kabak URL:https://www.youtube.com/watch?v=LE2GmDQFO9o
 59. Ercan Irmak Bodrum Klasik Müzik Konserinde URL:https://www.youtube.com/watch?v=o6TsW8bHy8M
 60. Bülent Evcil-Flütist-G.Briccialdi-Carnival of Venice-Nayil Kabak URL:https://www.youtube.com/watch?v=mW_qkdg2tPE
 61. İZMİR DEVLET SENFONİ ORKESTRASI ARŞİV ŞEF : NACİ ÖZGÜÇ SOLİST ARİF MANAFLI URL:https://www.youtube.com/watch?v=-lIoF_GzGKI&list=RD-lIoF_GzGKI&start_radio=1
 62. ODA ORKESTRASINDAN 2. KONSER URL: https://www.youtube.com/watch?v=bFv7RsvYV3Q
 63. Bülent Evcil.Flütist-C.W.Gluck Danse of the Blessed Spirits-Nayil Kabak URL:https://www.youtube.com/watch?v=Tu2CTAqj1IE
 64. FIRAT-Neyzen ERCAN IRMAK-Nayil Kabak URL: https://www.youtube.com/watch?v=LE2GmDQFO9o
 65. Bodrum Belediyesi Oda Orkestrası URL:https://www.youtube.com/watch?v =075KdRGOhjE

 

Фазиля НАБИЕВА

Старший научный сотрудник лаборатории

«Усовершенствование национальных

музыкальных инструментов» АНК,

Доктор философии по искусствоведению

 

РОЛЬ ИЗВЕСТНОГО СКРИПАЧА АРИФА МАНАФЛИ В РАЗВИТИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ И ТУРЕЦКОЙ МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

 

Резюме: Статья посвящена выявлению роли известного скрипача Арифа Ма­нафлы в развитии азербайджанской и турецкой музыкальных культур. Вы­де­ляют­ся основные моменты творческой жизни, перечисляются основные жанры в испол­нительском репертуаре Манафлы. Автор обращает внимание читателей на деятельность музыканта-виртуоза, развивающейся в двух направлениях – испол­нительской и педагогической. Отмечается его значение в воспитании моло­дого поколения скрипачей. Автор также выдвигает на первый план роль та­лант­ли­вого исполнителя в пропаганде образцов народной музыки, а также твор­чес­ко­го наследия азербайджанских композиторов в Турецкой Республике.

Ключевые слова: А.Манафлы, скрипач-виртуоз, творческий портрет художника, индивидуальный стиль исполнения, азербайджанские композиторы

 

Fazila NABIYEVA

Senior Researcher of the laboratory

“Improvement of national musical instruments” of ANC, Ph.D

 

THE ROLE OF THE FAMOUS VIOLINIST ARIF MANAFLI IN THE DEVELOPMENT OF AZERBAIJANI AND TURKISH MUSICAL CULTURE

 

Summary: The article is devoted to revealing the role of the famous violinist Arif Manafli in the development of Azerbaijani and Turkish musical culture. The main moments of the creative life are highlighted, the main genres in the performing repertoire of Manafly are listed. The author draws the attention of readers to the activity of a virtuoso musician, which develops in two directions – performing and pedagogical. Its importance in the education of the young generation of violinists is noted. The author also highlights the role of a talented performer in promoting samples of folk music, as well as the creative heritage of Azerbaijani composers in the Republic of Turkey.

Keywords: A.Manafly, virtuoso violinist, creative portrait of the master, individual style of performance, Azerbaijani composers

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Lalə Hüseynova

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Akif Quliyev

 

Mövzuya uyğun