lalə huseynovaHüseynova Lalə

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının

elmi işlər üzrə prorektoru

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

Professor

Email: lala-abi@mail.ru

 

Məqalələri:

Fələk — Şərq xalqlarının inanclarında, poeziya və musiqisində (2015-1)

Dadaş Dadaşovun bəstəkar və müəllim portretinə bəzi ştrixlər (2015-3)

К 100-летию  Рашида Бейбутова — Аккорды звездной жизни (2015-4)

The first book published in the United States of America On the contemporary music of Azerbaijan (2016-2)

Amerikada çağdaş Azərbaycan musiqisi haqqında dərc edilmiş ilk elmi monoqrafiya (2016-2)

Qazaxıstanda“Göy bayrağim, dalğalan” devizi ilə beynəlxalq elmi konfrans (2016-3)

Azərbaycan xanəndələrinin səsləri Almaniyada elmi tədqiqat obyektinə çevrildi (2019-4)

Ömrün yollarında… Ruhəngiz Qasımova – 80 (2020-3)

Böyük ədəbiyyatin balet məkani:  “Məhəbbət Əfsanəsi”nin novator xüsusiyyətlərində nazim hikmət pyesinin roluna dair (2022-3)

Mövzuya uyğun