Quliyev Akif

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Professor

Əməkdar incəsənət xadimi

 

Məqalələr:

Ən gözəl sözlərə layiq insan (2009-3-4)

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur