Quliyev Akifakif-quliyev

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Professor

Əməkdar incəsənət xadimi

 

Məqalələr:

Ən gözəl sözlərə layiq insan (2009-3-4)

Tükənməz enerjili sənətkarımız (2019-4)

Mövzuya uyğun