Quliyev Akifakif-quliyev

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Professor

Əməkdar incəsənət xadimi

E-mail:quliyev_akif@mail.ru

Məqalələr:

Ən gözəl sözlərə layiq insan (2009-3-4)

Tükənməz enerjili sənətkarımız (2019-4)

Azərbaycanda dini mahnı ənənəsinin tədqiqi məsələləri (2021-1)

 

Mövzuya uyğun