fazil%c9%99-n%c9%99biyeva-foto-s%c9%99kilNəbiyeva Fazilə

Azərbaycan Milli Konservatoriyası

“Milli musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi”

elmi-tədqiqat  laboratoriyasının baş elmi işçisi

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Email: nebiyeva.fazile@mail.ru

 

Məqalələr:

2009-1,

2009-2,

2011-2,

Elektro akkord tar (2016-1)

Azərbaycan vokal sənətinin banisi Bülbülün 120 illik yubuleyinə həsr olunmuş festival (2017-4)

“Yallı” rəqslərinin not nəşrlərinin etnomusiqişünaslıq əhəmiyyəti (2019-3)

«Tənzərə» yallı rəqsinin variantlarında spesifik cəhətlər (2020 1-2)

Taninmiş violinoçu Arif Manaflınin Azərbaycan və Türkiyə musiqi mədəniyyətinin inkişafinda rolu (2022-3)

Sənət və təhsil ocağı haqqinda nəfis nəşr (2022-4)

Fikrət Əmirovun musiqi irsi məktəblərarası elmi-yaraıdıcılıq müstəvisində (2023-4)

Mövzuya uyğun