...
0

Siyavuş Kəriminin bəstəkarlıq fəaliyyətinə bir nəzər

-
0

Nizami Gəncəvinin əsərləri Orta əsr çalğı alətləri haqqında əsas mənbə kimi

-
0

Müasir tələbələrin musiqi-pedaqoji hazırlığı

-
0

V Beynəlxalq Muğam Müsabiqəsi: nəticələr, düşüncələr…

-
0

Elnarə Dadaşovanın “Səda” əsərində milli üslubun təzahür prinsipləri

-
0

“Muğam aləmi” V beynəlxalq muğam festivalı

-
0

Arif Babayev-80

-
0

Post-strukturalizmin kulturoloji paradiqmalarindan

-
0

Национальные черты в музыке балетов Азербайджанских композиторов

-
0

İfaçılıqdan alimliyə

-
0

Qədim çalğı aləti – ruhəfza

-
0

Ələfsər Rəhimovun muğam ifaları

-
0

Qadın adları daşıyan xalq mahnılarında obrazın bədii səciyyəsi

-
0

İlk qadin vokalçi – Şövkət Məmmədova

-
0

Səid Rüstəmovun xalq çalğı alətləri orkestrinin fəaliyyətinə dair

-
0

Azərbaycan rəqslərinin səhnə təcəssümü

-
0

Kiçik həcmli muğamların ümumi xasiyyətnaməsi

-
0

Маленькие музыкальные послы Узбекистана

-
0

Творческий путь композитора Фаика Суджаддинова

-
0

Saxur etnik qrupunun folklor nümunələri Azərbaycan milli mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi

-
elgntwplk