...
0

Игра на казахском шаңқобызе и башкирском ҡумыҙе: историко-этнографические аспекты

-
0

Kamança alətinin tədrisində işləmə və köçürmələrin metodik və praktik əhəmiyyəti

-
0

Tar tədrisinin bəzi məsələləri

-
0

Süleyman Ələsgərovun lirik mahnılarının formaxüsusiyyətlərinə dair

-
0

“Telli sazım” peşrovu

-
0

Dünya xalqlarının musiqi mədəniyyətində Tənbur aləti və onun növləri

-
0

Heydər Əliyev — daim xatırlanan və heç vaxt unudulmayan şəxsiyyət

-
0

Milli məqamların əmələ gəlməsində qeyri-temperasiyalı quruluşun təhlilinə dair

-
0

Cavanşir Quliyevin “Oğuznamə” baletində intonasiya dramaturgiyasi

-
0

Cahangir Cahangirovun musiqi dünyası

-
0

Nəğmələrdə yaşayan ömür

-
0

Yeni informasiya texnologiyalarının əqli fəaliyyətin fəallaşmasında rolu

-
0

“Əsrlərin sədası» ansamblı və bərpa olunmuş ruhəfza

-
0

Siyavuş Kəriminin bəstəkarlıq fəaliyyətinə bir nəzər

-
0

Nizami Gəncəvinin əsərləri Orta əsr çalğı alətləri haqqında əsas mənbə kimi

-
0

Müasir tələbələrin musiqi-pedaqoji hazırlığı

-
0

V Beynəlxalq Muğam Müsabiqəsi: nəticələr, düşüncələr…

-
0

Elnarə Dadaşovanın “Səda” əsərində milli üslubun təzahür prinsipləri

-
0

“Muğam aləmi” V beynəlxalq muğam festivalı

-
0

Arif Babayev-80

-
elgntwplk