...
0

Şahməmmədova Naibə

-
0

Misir xalq çalğı alətləri

-
0

Ali Dağıstan Öğr.Gör

-
0

Nemətli Yavər

-
0

Şəkidə musiqi-etnoqrafik ekspedisiyalar

-
0

Gündüz Şəhla

-
0

Rəna Qədimovanın xor və orkestr üçün “Sarı gəlin” balladası

-
0

Şəfiyeva Kəmalə

-
0

Музыкальные традиции в глобализирующемся мире

-
0

Şıxseyid Yaqut

-
0

Əhədzadə Məleykə

-
0

“Əsrlərin sədası» ansamblı və bərpa olunmuş ruhəfza

-
0

Gençoğlu Mehmet S. Halim

-
0

Avropa və rus musiqisində Şərq mövzusunun təcəssümünə dair

-
0

Rəhimova Gülsabah

-
0

Cumayeva Leyla

-
0

Sultanova Sevinc

-
0

Məmmədova Rəna

-
0

Hüseynova Ellada

-
0

Tofiq Bakıxanovun “Qüdsidən söz düşəndə” vokal silsiləsində müşayiətin rolu barədə

-
elgntwplk