Abbasova Vəfa

AMK-nın dissertantı

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Email: vefaafev@gmail.com

Məqalələri:

Avropa və rus musiqisində Şərq mövzusunun təcəssümünə dair (2015-3)

Bəstəkar Sofiya Qubaydulina yaradıcılığının şərq motivləri (2017-3)

 

 

Mövzuya uyğun