Abbasova Vəfa

AMK-nın dissertantı

 

Məqalələri:

Avropa və rus musiqisində Şərq mövzusunun təcəssümünə dair (2015-3)

Mövzuya uyğun