0

Хореографическая концепция балета «Бабек»

-
0

Современные художественные приоритеты в исполнительском искусстве музыкальных театров Беларуси

-
0

Исполнительская артикуляция сонатины Морисa Равеля в интерпретации народного артиста Мурада Гусейнова

-
0

Siyavuş Kəriminin “Hamlet” faciəsinə musiqisində əsas qəhrəmanların səciyyəsi

-
0

Bərpa olunmuş şedırğu

-
0

Azərbaycan məqamlarının qohumluq münasibəti

-
0

Müasir Azərbaycan musiqisində bəstəkar Dadaş Dadaşovun yaradıcı siması

-
0

Şur muğamının instumental variantlarında “Bərdaşt”

-
0

Şamaxı (Şirvan) muğam məktəbinin bəzi unudulmuş nümayəndələrinin yaradıcılıq yolu

-
0

Başqortostanda keçirilmiş Beynəlxalq Müasir Musiqi Festivalı və Elmi Konfransında

-
0

Türk mûsikîsi’nde güfte – beste münâsebeti

-
0

Elnarə Dadaşovanın “Sayalı” baletinin müxtəlif redaksiyalarının müqayisəli təhlili

-
0

Qara Qarayevin “Qeddi gözəl” baleti Rəfiqə Axundova və Maqsud Məmmədovun səhnə tərtibatında

-
0

Kiçik həcmli muğamların not yazıları

-
0

Yaşıl şəhərin məqamları (Özbəkistanda keçirilmiş “Beynəlxalq makom simpoziumu”ndan təəssüratlar)

-
0

Mustafa Kemal Atatürk’ün mûsikî mâlûmâti

-
0

Lirik nəsrdə xarakter

-
0

1952-1969-cu illərdə “Kirpi” satirik jurnalinda dərc olunmuş təbliğat xarakterli rəsmlər və plakatlar

-
0

О принципах работы с учащимися с ограниченными возможностями (на примере школы интерната для слепых и плохо видящих)

-
0

О роли профессионального и любительского Музыкального обучения учащихся

-