AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 2 (44)

QIZIL ORDA TORPAQLARINDA

Bu günlərdə Qazaxıstanın Almatı şəhərində beynəlxalq musiqi konfransında iş­tirak­ üçün ana Türküstan səhralarına getmişdim. Bir tərəf Uyğurustan, bir tərəf Mon­qo­lustan, digər tərəfi isə Altayla söykənən bu qədim ərazilər hər zaman xəyalımı alıb uzaq­lara aparardı. İndi isə, canlı ikən, necə deyərlər, dünya gözü ilə o torpaqlara ayaq bas­maq qismət oldu.

Konfrans böyük musiqişünas-tədqiqatçı Viktor Zatayeviçə həsr olunmuşdu. O fə­dakar musiqiçi haqqında çox oxusam, çox eşitsəm də onun Qazaxıstan musiqi folk­lo­runun, Qazax küylərinin toplanmasındakı əməyinə semantik şəkildə şahidlik etdim.

untitled-1

Konfransa bir çox ölkələrdən alimlər dəvət olunmuşdu. Onların arasında rusiyalı mu­siqişünaslar xüsusi yer tuturdu. B.Yunusova, İ.Matsiyevski, A.Cumayev kimi alim-təd­­qiqatçıların çıxışları həqiqətən də maraqlı və yeni idi mənim üçün. Dəvət edilənlər ara­sında çox sevdiyim və metodologiyasına həsəd apardığım macarıstanlı musiqiçi Ya­noş Sipoşun xanımı Eva Sipoş da var idi. Eva xanımla çox söhbətlər etdik. Belə ki, o da həyat yoldaşı kimi, Türkiyə türkcəsində çox sərbəst şəkildə danışa bilirdi. Bizi kon­fransa dəvət edənlər və daha doğrusu, tədbirin təşkilatçılarından biri olan yəhudi əsil­li gənc tədqiqatçı Valeriya Nedlinanın da çıxışı maraqla qarşılandı. Mənim üçün xü­susilə zövqlü olan çıxışlardan biri də özbək alimi Tohtasın əkənin S.Raxmaninov və Şərq musiqisi haqqındakı çıxışı oldu. Çünki, Raxmaninovu və xüsusilə də onun Şərqlə bağ­lılığını hədsiz dərəcədə sevirəm.

untitled-2

Mənim üçün bu səfərin daha əhəmiyyətli bir tərəfi isə konfrans çərçivəsində baş tu­tan konsert proqramı oldu. Kurmanqazi adına Qazaxıstan Milli Konservatoriyasının bö­yük zalında keçirilən konsertdə çoxlu maraqlı çıxışlar oldu. Xüsuilə də gənc qazax mu­siqiçilərin folklor, etnocaz üslubda ansambl çıxışları məni heyran etdi. Dombıranın əski zamanları güzgü kimi göz önünə tutan sehrli səsi, şan qopuzun və qıl qopuzun uyum­lu ahəngi, toxmaqlı davulların həyəcanlı sədası ruhumu yerindən oynatdı və mən yəqin uzun müddət həmin ab-havanın mistik təsirindən çıxa bilməyəcəyəm.

Konserdə mənim də çıxışım oldu. Şah Xətayinin qəzəlinə bəstələdiyim “Nə Der­sən” adlı saz və səs üçün əsərimi, bir də Anadolu Ələvi-Bektaşilərinin təkyə musiqisi olan “Tövhid” semahını səsləndirdim. Gurultulu alqışlar və böyük məhəbbətlə qar­şı­la­nan bu çıxışlar məndə gələcək yaradıcılıq üçün stimul və dərin ilham bəxş etmiş oldu.

Mən Almatıdan xoş duyğularla ayrıldım. Ana Türküstanın paklıq və mərdlik qo­xan toprağını bir daha ayaqlamaq və elə adı Türküstan olan qədim Yəsi şəhərində us­tad­lar ustadı, mürşidimiz Xoca Əhməd Yəsəvinin müqəddəs türbəsini ziyarət etmək və ora­da sazımla bərabər zikr etmək istərdim. Bu da mənim ayrılarkən Tanrıdan son is­tə­yim oldu!.

Fəxrəddin Baxşəliyev

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Mövzuya uyğun