fəxrəddin baxsəliyevBaxşəliyev Fəxrəddin

Filoligiya üzrə fəlsəfə doktoru

AMK-nın dosenti

Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Email: salimhak@mail.ru

 

Məqalələr:

Saz sənətinin Azərbaycan sufizmindəki yeri və mövqeyi ( 2016-2)

Milli məqamlarin əmələ gəlməsində qeyri-temperasiyali quruluşun təhlilinə dair (2018-2)

Yaşıl şəhərin məqamları (Özbəkistanda keçirilmiş “Beynəlxalq makom simpoziumu”ndan təəssüratlar) (2018-3)

Musiqidə kvant təxminləri (2019-1)

Qızıl Orda torpaqlarında (2019-2)

Divani-musiqi (2019-3)

Şərq məqamlari və Şərq ritmləri (2019-4)

Türk xalqlarının milli-mənəvi dəyərləri sırasında ozanlıq anlayışı (2020-3)

Robert Şumanın gənc musiqiçilərə tövsiyələri (2020-3)

Cənab do diyez minor (2020-4)

Azərbaycan muğam ifaçılığının formalaşma tarixinə dair bəzi mülahizələr (2022-2)

Mövzuya uyğun