fəxrəddin baxsəliyevBaxşəliyev Fəxrəddin

Filoligiya üzrə fəlsəfə doktoru

AMK-nın müəllimi

Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Email: salimhak@mail.ru

 

Məqalələr:

Saz sənətinin Azərbaycan sufizmindəki yeri və mövqeyi ( 2016-2)

Milli məqamlarin əmələ gəlməsində qeyri-temperasiyali quruluşun təhlilinə dair (2018-2)

Yaşıl şəhərin məqamları (Özbəkistanda keçirilmiş “Beynəlxalq makom simpoziumu”ndan təəssüratlar) (2018-3)

Musiqidə kvant təxminləri (2019-1)

Qızıl Orda torpaqlarında (2019-2)

Divani-musiqi (2019-3)

Şərq məqamlari və Şərq ritmləri (2019-4)

Mövzuya uyğun