“Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri” II Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materiallarının elektron versiyası ilə aşağıdakı keçiddən tanış ola bilərsiniz:

Üz qabığıhttp://konservatoriya.az/konfrans/qloballashma2022.jpg

Mündəricat: http://konservatoriya.az/konfrans/2022-mundericat.pdf

Konfrans materialları: http://konservatoriya.az/konfrans/2022.pdf 

 

 

 

 

.

Mövzuya uyğun