AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 3 (45)

NÖVBƏTİ DÜNYA MUSİQİ ÇƏLƏNGİ – SƏMƏRQƏNDDƏ

 

         1997-ci ildən bəri hər iki ildə bir dəfə Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində ke­çi­ri­lən “Şərq təranələri” Beynəlxalq Musiqi Festivalı bu ilin avqustunda on ikinci dəfə baş tutdu.

         Şərqin incisi sayılan Səmərqəndin tarixi memarlıq abidələri UNESCO-nun Dün­ya irsi siyahısına daxildir və həmin məkanın canlanması və daha da geniş tanıdılması üçün musiqi festivalının keçirilməsi ən gözəl vasitədir. Əfsanəvi Registan meydanında açıq səma altında keçirilən festival çıxışları əsrarəngiz tamaşaya çevrilir. İl-ildən bu mu­siqi tədbirinin nüfuzu və şöhrəti artmaqdadır. Onun açılış mərasimində iştirakçı öl­kə­lərin bayraqlarının sıra ilə səhnəyə daxil olması sanki Olimpiya Oyunlarını xa­tır­la­dır­dı – bütün qitələrdən olan ölkələrin təmsil olunması o qədər geniş idi!

         Azərbaycan musiqisi bu möhtəşəm tədbirdə dəfələrlə uğurla təmsil olunmuş, ifa­çı­larımız festivalın yüksək mükafatlarını qazanmışlar. Bu il də Azərbaycan nü­ma­yən­də­lərinin çıxışı auditoriyanın gurultulu alqışlarına səbəb olaraq həmçinin münsiflər he­yə­ti tərəfindən də xüsusi qeyd olundu. Gənc xanəndə Pərviz Qasımov və onu müşayiət edən heyət (Azərbaycan Milli Konservatoriyasının müəllimləri — Azərbaycanın əmək­dar artisti Malik Mansurov (tar), əməkdar artist Elşən Mansurov (kamança) və Ramin Ab­dullayev (nağara) birinci yerə layiq görüldülər.

123

        AMK-nın rektoru, professor Siyavuş Kərimi bu nüfuzlu müsabiqənin beynəlxalq mün­siflər heyətinə dəvət olunmuşdu.

   Festival çərçivəsində ənənəvi olaraq elmi konfrans də keçirilir. Builki top­lan­tı­nın möv­zusu “Şərq xalqlarının ənənəvi musiqisinin inkişaf perspektivləri” idi. Azər­bay­canı kon­fransda bu sətirlərin müəllifi (“Musiqi vasitəsi ilə mənanın açılması: mu­ğa­mın yeni kon­tekstdə baxılması misalı kimi “Bahariyyə” musiqi layihəsi” adlı mə­ru­zə ilə) və Bakı Musiqi Akademiyasının müəllimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru İmi­na Əliyeva (“Azər­baycan məqamları təkamül edən sistem kimi” məruzəsi ilə) təm­sil etdilər.

 

 

Cahangir Səlimxanov

AMK-nın Beynəlxalq əlaqələr departamentinin rəhbəri,

əməkdar incəsənət xadimi

 

Mövzuya uyğun