nergiz-ehmedova

Əhmədova Nərgiz

AMK- nın dissertantı

Email: ehmedovaabdullayeva@mail.ru

Məqalələr:

2014-1,

Ə.Bədəlbəylinin “İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti” (2015-4)

Mövzuya uyğun