nergiz-ehmedova

Əhmədova Nərgiz

AMK- nın dissertantı

Email: ehmedovaabdullayeva@mail.ru

Məqalələr:

2014-1,

Ə.Bədəlbəylinin “İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti” (2015-4)

Saz musiqi aləti üzərində aparılmış ilkin təkmilləşdirmə işləri (2017-3)

Dünya xalqlarının musiqi mədəniyyətində  Tənbur aləti və onun növləri (2018-2)

Mövzuya uyğun