s%c9%99fixanova-aygulSəfixanova Aygül

AMK-nın “Milli musiqinin tədqiqi elmi

laboratoriyası” elmi işçi,

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

AMK-nın doktorantı

Email: etno.aygul@mail.ru

 

Məqalələr:

2013-3,

2014-1,

Musiqi folklorunun toplanılma məsələlərinə dair (2016-1)

Qarabağ bölgəsi həsir nəğmələrinin semantik xüsusiyyətləri (2016-3)

Mövzuya uyğun