Alla BAYRAMOVA

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi

Azərbaycan  Musiqi  Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin direktoru

Ünvan: Bakı, AZ-1000, R.Behbudov küç. 5

Email: bayramova_alla@mail.ru

alla-bayramova

Məqalələr:

Азербайджанские композиторы и литература (2017-1)

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur