Zeynal İSAYEV

Üzeyir Hacıbəyli adına BMA-nın böyük elmi işçisi

Ünvan: Bakı, Nəsimi rayonu, Şəmsi Bədəlbəyli 98

Email: zeynalisaev2@gmail.com

Məqalələr:

Azərbaycan xalq musiqisinin akustik xüsusiyyətlərinin  tədqiqi  yollarına dair (2017-2)

Mövzuya uyğun