5Mansurov Malik

Əməkdar artist

Dosent

 

Məqalələr:

Dahi Bülbülün yadigarı (2010-3)

Mədəniyyətlərarası əlaqələrin inkişafında muğamın rolu (2012-4)

Azərbaycan xalq mahnıları və təsniflərinin ifaçılıq sənətindəki yeri və əhəmiyyəti  (2013-4)

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur