ariz-abduleliyevAbduləliyev Ariz

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın dosenti

Ünvan: AZ-1014, Bakı, Ş.Bədəlbəyli küçəsi, 98.

Email: ariz-abdulaliyev@mail.ru

Məqalələr:

2009 -1,

2009 -3-4,

2012-3,

2012-4,

2014-1,

2014-2,

Üzeyir Hacıbəylinin xalq mahnısına dair konseptual baxışları (2019-3)

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur