Fətullayev Fərid

AMK-nın elmi işçisi

Email: yusifmustafayev444@gmail.com

ferid-fetullayev

Məqalələr:

Cəlal Abbasovun “Where are you, Ulysses?” əsərində kollajın rolu və əhəmiyyəti (2017-1)

Mövzuya uyğun