agca-deryaAğca Dərya

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın doktorantı

Elmi rəhbər: Fəlsəfə elmləri doktoru, professor Gülnaz Abdullazade

Ünvan: Bakı şəhəri, Ş.Bədəlbəyli küç. 98

E-mail: deryaagca12@yahoo.com

 

Məqalələr:

— 2013-1,

Üzeyir  Hacıbey’nin “Köroğlu” operası dünya sahnelerinde (2020-1-2)

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur