Sonaxanım İBRAHİMOVA

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

professor

Bakı şəhəri, AZ 1014, Rəşid Behbudov küçəsi 75,

Əməkdar incəsənət xadimi,

Email: bakixoreografiyaakademiyasi@gmail.com

 

Məqalələr:

Azərbaycanda musiqi prodüsserliyinin səciyyəvi xüsusiyyətləri və problemləri (2017-2)

 

Mövzuya uyğun