Rauf BƏHMƏNLİBəhmənli Rauf

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın

böyük elmi işçisi

Ünvan: Ş.Bədəlbəyli küç. 98

E-mail: behmenli67@mail.ru

 

Məqalələr:

— 2013-2,

“Xan qızları” adlı Azərbaycan rəqs havasının ermənilər tərəfindən saxtalaşdırılması (2021-2)

Mövzuya uyğun