Cəbrayılzadə Sevinc

Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası

 

Məqalələr:

2010 -4,

Исполнительские традиции Ф.Шопена в практике пианистки Эльнары Кеберлинской (2015-4)

Mövzuya uyğun