Xaləddin SOFİYEV

Kulturologiya üzrə fəlsəfə doktoru,

dosent, əməkdar müəllim

ADMİU

Ünvan: Bakı şəhəri, Hüseyn Cavid prospekti, 556/57

Email: sofiyev.xaleddin@mail.ru

 

Məqalələr:

Post-strukturalizmin kulturoloji paradiqmalarindan (2018-1)

 

Mövzuya uyğun