Kəmalə İSMAYILOVA

ADPU-nun baş müəllimi

Email: i-ismayilova@yandex.ru

 

Məqalələr:

Müasir tələbələrin musiqi-pedaqoji hazırlığı 2018-1

 

 

Mövzuya uyğun