Ələsgərova Kəmalə

BMA-nın doktorantı

Ünvan: Bakı, Nəsimi rayonu, Şəmsi Bədəlbəyli 98

Email: aleskerova.kamala@mail.ru

Məqalələr:

Tofiq Bakıxanovun İran mövzusunda 6 saylı sonatası (2016-2)

Mövzuya uyğun