Əliyev Mahmud

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının baş müəllimi

 

Məqalələr:

2012-3,

2013-3,

Azərbaycan xalq çalğı alətləri ansamblının inkişafında Əhməd Bakıxanov və Əhsən Dadaşovun rolu (2015-2)

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur