Əliyev Mübariz

AMK-nın dissertantı

 

Məqalələr:

2011-3,

Musiqişünaslıqda aşıq sənətinin öyrənilməsi məsələləri (2015-4)

Mövzuya uyğun