Fəxriyyə SƏFƏRƏLİYEVA

AMK-nın doktorantı

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın müəllimi

Ünvan: Bakı, Ş.Bədəlbəyli küçəsi, 98

Email: safaralieva@live.ru

Məqalələr:

Kiçik həcmli muğamların not yazıları (2018-4)

Mövzuya uyğun