Əliyeva Məlahət

AMK-nın baş müəllimi

 

Məqalələr:

2009-2,

2009-5-6,

2010 -4,

2011-1,

2012-4,

2013-3,

2013-4,

Azərbaycan milli musiqisində Əhməd Bakıxanov yaradıcılığı (2015-3)

Mövzuya uyğun