Əliyeva Nərgiz

BMA-nın doktorantı

Ünvan: Bakı şəh, Ş.Bədəlbəyli küçəsi, 98

Email: fleytistka1991@mail.ru

 

 

Məqalələr:

2014-1,

2014-2,

Elnarə Dadaşovanın “Səda” əsərində milli üslubun  təzahür  prinsipləri 2018-1

Mövzuya uyğun