Əhmədova Könül

BMA-nın doktorantı

Email: konul_ahmedova@bk.ru

Məqalələr:

Üzeyir Hacibəylinin “Ər və arvad” əsərində komizm (2019-2)

Mövzuya uyğun