Fətullayeva Pikə

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın doktorantı

 

Məqalələr:

Müzikl janrını yeni istiqamətə yönəldən britaniyalı fenomen (2015-4)

Mövzuya uyğun