Gülnar MİRZƏYEVA

BMA-nın dissertantı

AMK-nın konsertmeysteri

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Email: gulnar.mirzayeva.bma@gmail.com

Məqalələr:

Etüd janrının formalaşmasında Barokko dövrü musiqi janrlarının rolu

Mövzuya uyğun