shamil-ismayilovİsmayılov Şamil

AMK-nın  dissertantı

Email: shamilnava65@gmail.com

Məqalələr:

2009-3-4,

2011-1,

“Hisar” şöbəsinin nəzəri və praktiki məsələlərinə dair (2016-4)

Muğam təhlili və terminologiyasinin aktual məsələləri (2019-3)

Mövzuya uyğun